Cover Art
Yamishibai: Japanese Ghost Stories 7  闇芝居 7
Horror / Supernatural
TV_SHORT 2019-7

The seventh season of Yami Shibai.